Artikkelbilder/Hovedslides/Lysbilde12.jpg
Artikkelbilder/Hovedslides/Lysbilde22.jpg
Artikkelbilder/Hovedslides/Lysbilde32.jpg
Artikkelbilder/Hovedslides/Lysbilde42.jpg
Artikkelbilder/Hovedslides/Lysbilde62.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • :: skjul slideshow ::

Align Manager, ditt nye styringsverktøy?

De fleste organisasjoner trenger egnede digitale verktøy for å kunne øke sin kapasitet og evne til styring, læring, omstilling, nyskaping og innovasjon. Erfaringer viser at lederne trenger verktøy som støtter opp om hele styringsdialogen, ikke bare plandelen.

les mer

Bli kjent med AMG og vårt nettverk

Ved å kombinere erfaringsbaserte verktøy og metodikk bidrar vi til at ledere og medarbeidere på alle nivå kan håndtere endringer og nye styringsutfordringer gjennom strategisk samhandling.

les mer

Kjøp boken Strategisk samhandling

"Strategisk samhandling - styringsprosessen i endringens tegn" setter søkelys på hvordan vi bør lede og styre organisasjoner som må være i kontinuerlig endring.

les mer

Hva vil du vite om dynamisk ledelse og styring?

Er du interessert i hvordan du kan skape en mer dynamisk ledelses- og styringsform basert på strategisk samhandling, har vi virkemidler som du trenger. Kontakt oss!

les mer »
Idium Portalidium Webpublisering